Uporządkuj sprawy spadkowe!

iwonaganczak

UPORZĄDKUJ SPRAWY SPADKOWE I SPORZĄDŹ TESTAMENT!

Czym jest testament? Testament jest dokumentem, w którym osoba go spisująca, czyli spadkodawca, sama decyduje o zapisie, w jaki sposób zarządzać, podzielić i rozprowadzić swój majątek po śmierci
W jakim celu jednak decyduje się o sporządzeniu testamentu?
Testament jest sporządzany po to, aby podział naszego majątku nastąpił przez dziedzi czenie testamentowe, dokładnie w sposób przez nas zamierzony, aby nie był dyktowany przez prawo, które byłoby pozostawione bez instrukcji dotyczących sposobu podziału naszego majątku w momencie naszej śmierci.
W testamencie, spadkodawca ma możliwość wskazania wykonawcy swoich życzeń i sposobu, w jaki majątek ma być podzielony.
Testament pozwala również spadkodawcy na możliwość wyrażenia specjalnych życzeń dotyczących darowizn dla wskazanych osób, darowizn na cele charytatywne a także wyklu-czenia niepożądanych osób, które w przypadku śmierci bez testamentu miałyby prawo do majątku. Testament również pozwala na odnotowanie konkretnych instrukcji odnośnie pochówku. Spisując testament, decydujemy również o losach naszego majątku w przypadku, kiedy opuszczamy osoby niepełnoletnie, a także w przypadku, kiedy w dniu naszej śmierci dzieci lub jedno z małżonków już nie żyją.
W momencie, kiedy umieramy nie pozostawiając po sobie żadnych instrukcji, prawo decyduje o losach naszego majątku.
W Ontario, Succesion Law Reform Act, jest aktem wyznaczającym kolejność dziedziczenia w przypadku niepozostawienia po sobie testamentu. Przykładowo, kiedy umieramy nie pozostawiając po sobie potomstwa, nasi mał-żonkowie dziedziczą po nas wszystko.
Prawo bierze jednak tylko pod uwagę legalnie zawarte małżeństwa, a osoby żyjące w zwią-zkach nieformalnych (“common law”) nie dziedziczą majątku automatycznie po śmierci swoich bliskich.
W sytuacji, kiedy zostawiamy po sobie potomstwo, pierwsze 200 000 dolarów wartości naszego majątku przechodzi automatycznie na małżonków, a reszta jest dzielona pomiędzy małżonkiem i pozostałymi po nas dziećmi. Bardziej problematyczne są sytuacje, kiedy zmarły nie zostawia po sobie dzieci, ale posiada wnuki i prawnuki lub też był stanu wolnego.
Podane powyżej to tylko niektóre z przypadków, w których prawo decyduje, co dzieje się z naszym majątkiem i dlatego jest bardzo ważne, aby zdać sobie sprawę, że losowy spo-sób dziedziczenia może nie być zgodny z naszymi życzeniami. Poza tym, odejście bez pozostawienia po sobie testamentu ma również reperkusje finansowe ponieważ wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z aplikacjami sądowymi i wydłużonym okresem oczekiwania na przejecie majątku przez osoby dziedziczące.  Aby uniknąć zatem sytuacji, w których prawo dzieli nasz majątek w sposób niezgodny z naszymi życzeniami i aby ułatwić proces dziedziczenia naszym najbliższym, warto zaplanować przyszłość i uporządkować swoje sprawy majątkowe.

IWONA GANCZAK, Barrister & Solicitor

Artykuł nie jest  poradą prawną, a jego celem jest udzielenie ogólnych informacji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ciekawostki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.